Tänka exponentiellt – Ekonomiskt oberoende och mycket mer

När jag gick på mellanstadiet berättade min lärare en historia om när Härskaren av Indien skulle belöna personen som uppfann spelet schack.
Det beslutas att belöningen ska ske i form av riskorn.
Uppfinnaren lägger fram ett förslag som avslås av Härskaren som anser belöningen vara för hög. Uppfinnaren kommer då med förslaget att belöningen skulle vara summan av riskornen på schackbrädet om man i första rutan placerar 1 riskorn, i andra rutan 2 riskorn, i tredje 4 riskorn, i fjärde 8 riskorn, i femte 16 riskorn och så vidare.
Härskaren godtar förslaget och tror sig ha gjort en bra affär. Vad han då inte förstod var att summan av dessa riskorn skulle överstiga världens produktion av ris flera gånger om.
Hur historien sedan slutade och vad som hände med uppfinnaren kommer jag dessvärre inte ihåg.
Jag vet inte om jag riktigt förstod sensmoralen av historien då, eller när jag gjorde det. Kraften av exponentiell ökning är nästan overkligt stark.

Vad är exponentiell ökning?

Jag ber om ursäkt om det blir för matematiskt men jag tycker det är viktigt att förstå begreppet och teorin bakom exponentiell ökning.
Den matematiska formeln är rätt simpel:
S*(1+F)^t = N
S = Startvärde, F = Förändringsfaktor, t = tid, N = Resultatet
För att konkretisera det hela kan vi ta ett exempel där man räknar ränta-på-ränta:
Låg säga att vi har 100 kr, S = 100, som vi lånar ut med en ränta på 8%, F = 0,08, varje år
Efter ett år, t = 1, har vi 108 kr, N = 108
När det gått två år, t = 2, har vi 116,64 kr, N = 116,64
Och efter 10 år, t = 10, har vi 216 kr, N = 216
t = 40 → N = 2172 kr
t = 60 → N =10126 kr


Alltså har vår 100-lapp på 60 istället blivit värd drygt 10 000 kr utan att vi gjort någonting. Diagrammet illustrerar hur vår 100-lapp växer över tid.
Börsen har, i skrivande stund, gått upp 20% detta året, F = 0,2. Om vi för skojs skull sätter in F = 0,2 i formeln ovan skulle det innebära att vår 100-lapp efter 60 år skulle vara värd 5,6 miljoner kr.
60 år är en lång tid och en Förändringsfaktor på 20% över tid är väldigt svårt att hålla men min poäng är att kraften av exponentiell ökning är enorm.

Att tänka exponentiellt i vardagen

Precis som med nästan allt annat som jag skriver om på Min Minimalism är principerna allmängiltiga. De går att applicera i de flesta aspekter av livet.
Det är inte alltid lika tydligt i alla aspekter men principen om exponentiell ökning är aktiv nästan överallt.
Var skulle du kunna identifiera och utnyttja principen exponentiell ökning?
Om du inte redan räknat ut det kan jag avslöja att Härskaren skulle blir skyldig uppfinnaren av schackspelet nästan 18,5 triljoner riskorn.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *