Homeostas – Det bekväma tillståndet

Vi lever i en föränderlig värld och om vi önskar att fortsätta göra detta framgångsrikt behöver vi kunna anpassa oss.

Evolutionen har utrustat oss människor med homeostatiska mekanismer med syftet att försätta kroppen i ett stabilt och konstant tillstånd. Homeostasen används bland annat för att bibehålla en stabil kroppstemperatur på så nära 37° som möjligt.

Homeostasen är vital för människan, men en bieffekt är att vi på grund av denna är en negativ inställning till förändring. Vi är programmerade på sådant sätt att vi söker det bekväma och stabila. 

Det obekväma är ofrånkomligt

Dessvärre är det så att vi ibland måste vara i obekväma situationer. Det kan vara en hög arbetsbelastning, ett hälsoproblem, att bryta ett beroende eller andra obekvämligheter som kan rubba homeostasen.

För att på ett bättre sätt hantera dessa obekvämligheter har jag under året haft olika personliga mini-utmaningar varje månad. Syftet har varit att sätta mig själv i obekväma situationer, situationer min kropp egentligen inte trivs i. 

Utmaningarna varade en månad och har exempelvis varit att inte dricka koffein, gå upp 05.30 varje dag eller att jogga åtminstone 3 km om dag.

Du kanske kan tycka att utmaningar verka poänglösa, men det anser absolut inte jag. Genom att på detta kontrollerade sättet rubba homeostasen blir min kropp och själ van vid det obekväma. Den skjuter samtidigt fram gränsen för vad som är obekvämt.

Ibland är de bästa besluten de beslut som försätter oss i en obekväm situation, det lättaste är sällan det bästa. För att inte begränsas av det obekväma och kunna fatta de jobbiga besluten måste vi vara beredda att ta de obekväma konsekvenserna.

Att upptäcka nytt

Att utmana sig på detta sätt har, utöver förberedelsen för obekvämligheter, andra fördelar. Bland annat kan det vara bra för upptäcka nya saker hos sig själv. 

Genom att testa nytt och utvärdera kan man se hur ens mående varierar om man tar bort någonting från, eller adderar någonting till, ens rutiner.

Vad skulle du kunna utmana dig själv med?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *