Vi är icke-medvetna – Ett styrande jag är en illusion

icke-medvetna

Kognitiva biaser är någonting som vi evolutionärt blivit utrustade med som ibland får oss att hoppa till slutsatsen på ett förenklat och felaktig sätt. Vi har blivit utrustade med dessa för att kunna spara energi genom att minimera det energikrävande tänkandet.

De här kognitiva biaserna har varit viktiga för att människan kunnat överleva trots en står energislukande hjärna. Vår hjärna står för ungefär 20 % av kroppens totala energiförbrukning. För oss är inte längre energitillgången något bekymmer. Vi har så det både räcker och blir över.

När de kognitiva biaserna tar över, och vi hoppar till slutsatsen på felaktigt sätt “vinner” de icke-medvetna processerna över de medvetna.

Vi är främst icke-medvetna

I en av de bästa böckerna jag läst, Märk världen, försöker Tor Nørretranders skilja på dessa medvetna och icke-medvetna processer. Han kallar dem medvetna för “jaget” och dem icke-medvetna för “miget”. 

Genom våra sinnen flödar varje sekund miljontals bitar, men av den här informationen registrerar “jaget” bara 40-120 bit/s. 

Det viktiga är egentligen inte det exakta antalet som “jaget” registrerar, utan att det är “miget” som noterar den absolut största delen.

På grund av denna skillnad menar han att människan först och främst är icke-medvetna. Föreställningen om ett medvetet jag som har kontroll över allt som går in i och ut ur oss är bara en illusion.

Våga njut av det den genetiska kodningen

De icke-medvetna processerna kan ses som en genetisk kodning. 

Som Nørretranders påstår så är vi främst icke-medvetna. Vi har (nästan) inte kontroll över vad som går in i eller ut ur oss. 

För att spara energi är det huvudsakligen den genetiska kodningen som styr oss. Den strävar efter minsta möjliga ansträng och största möjliga tillfredsställelse i stunden.

Som Mihaly Csikszentmihalyi skriver i Flow så finns inget fel med att följa kodningen och njuta av denna intensiva tillfredsställelse, så länge vi ser den för vad den egentligen är. Vi måste även behålla kontrollen för att, när nödvändigt, kunna styra mot andra mål som vi bör prioritera. 

“The problem is that it has recently become fashionable to regard whatever we feel inside as the true voice of nature speaking. The only authority many people trust today is instinct.” 

Om vi kompromisslöst följer den genetiska kodning vi blivit utrustad med kommer vi alla, inom en snar framtid, dö av överdos. 

Så är i alla fall fallet när man under laboratorietester gett råttor obegränsad tillgång till droger. När råttorna drog i en spak injicerades droger i deras kroppar. Alla råttor beter sig likadant, de stannar vid spaken och drar tills dess att de dör.   

 

Vi måste acceptera det faktum att vi först och främst är icke-medvetna. Men, genom att ge oss rätt förutsättningar kan “jaget” hjälpa “miget” är styra oss i en “bättre” riktning. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *