Konsumtion – Finn lycka i att skapa

Det samhället du känner till idag hade inte kunnat existera om det inte vore för konsumtion. Men det är även sant att om det samhälle du känner till idag ska kunna finnas imorgon måste vi börja ta ansvar för vad och hur vi konsumerar.

Människan är inte längre beroende av att skapa för att överleva, hon har istället blivit beroende av att konsumera.

Vi har i och med konsumtionen kunnat bygga ett så effektivt samhälle att vi numera nästan bara är lediga. Det finns så mycket ledig tid att vi inte längre kan underhålla oss själva så länge. Vi behöver hjälp av konsumtion för att klara det.

Istället för att själva forma våra liv låter vi livet hända. Vi har skapat ett okontrollerbart monster, ett normsamhälle som erbjuder möjligheten att luta oss tillbaka och bara njuta av åkturen. Vi låter våra evolutionärt utvecklade biaser styra över oss.

Ersätt konsumtion med eget skapande!

Marknadsförare gör ett så skickligt jobb att många av oss tror, medvetet eller omedvetet, att konsumtion ger oss lycka, men vi vet att det inte är sant. Det är faktiskt så att motsatsen är sann, konsumtion kan leda till ångest, stress och depression.

Verklig lycka finner vi i skapande, inte i konsumtion. Istället för att använda vår nyvunna tid, i folkmun kallad fritid, till att konsumera bör vi använda den till att skapa.

Skapa behöver nödvändigtvis inte vara något kreativt som att måla eller skriva dikter. Skapa skulle även kunna vara att tänka själv. För en minimalist skulle det kunna innebära att ifrågasätta ideal.

Skapa är inte som många verkar tror ekvivalent med att arbeta. Genom att hitta en balans, eller förstå att balans inte är målet, behöver man inte leva ett så begränsat liv där vissa aktiviteter är avsedda för arbetet och vissa är avsedda för “ledig tid”.

Börja konsumera medvetet istället för att sluta

Jag menar inte på att vi ska sluta konsumera. Konsumtion är nödvändigt för vårt samhälle. Konsumtion är inget problem, det är den impulsiva konsumtionen som är ett problem

Med så mycket bra och billigt producerat kan det vara svårt att motivera varför man ska skapa något eget. Vi måste dock själva börja skapa. Vi kan inte konsumera åsikter och sedan kopiera dem utan att själva helt förstå bakgrunden.

Konsumtion får inte bli att kopiera. Om vi börjar kopiera livsstilar eller åsikter, vad är vi då egentligen?

Eftersom vi är en produkt av vår omgivning och de flesta av oss konsumerar ungefär samma saker har vi blivit så lika att vi inte längre är heterogena individer utan istället blivit en homogen massa.

Konsumera medvetet och sträva efter att bli en produkt av dig själv istället för det du konsumerar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *