Minimalism handlar om värdeskapande

värdeskapande

För mig handlar minimalism mycket om att skapa verkligt värde för sig själv och andra.

Det innebär alltså att ge plats åt det som är värdeskapande genom att göra sig av med det som inte är värdefullt. 

Vad betyder det att skapa värde?

Jag tycker inte man behöver göra det mer komplicerat än att säga att det är det man själv tycker är värdefullt. 

Det kan ses som det man mår bra av på lång sikt, men även kortsiktigt i viss utsträckning.

Man måste, i viss grad, skilja på produktivitet och värdeskapande. Produktivitet är kortsiktigt medan värdeskapande främst är kortsiktigt.

Att koppla av och spendera tid i soffan kan inte ses som produktivt, men kan vara värdeskapande. Observera “kan vara”.

Bara för att någonting är värdeskapande för mig behöver det inte var det för dig. 

Hur vet man vad som är värdeskapande?

Det ligger i människans natur att ta den bekvämaste vägen. 

Därför är det viktigt att svara brutalt ärligt på dessa frågor:

Skapar det här värde i mitt liv? Hur skapar det värde? Bistår det med mening eller lycka?

Eftersom omständigheter i livet ändras är det viktigt att med jämna mellanrum att återkomma till dessa frågor.

Genom att göra detta kan man identifiera relationer, materiella ägodelar, aktiviteter och så vidare som man faktiskt skulle klara sig, kanske till och med må bättre, utan.

Varför inte bara göra det som är värdeskapande?

Det borde därför vara en rimlig målsättning att minimera det som skapar värde för att ge plats åt det som är viktigt för en själv.

Som sagt, i min definition av minimalism är detta grundtanken med hela filosofin. Vi har inte oändligt med resurser och måste därför vara sparsamma och använda dessa där de gör störst nytta, skapar mest värde.

Varför skulle man inte sträva efter att ge plats åt det som skapar värde???

Har du ett bra svar på den frågan får du jättegärna återkomma.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *