Reducera marknadsföringens påverkan

En av de största delarna av att vara en minimalist är att våga ifrågasätta. Vara öppen för att hitta en ny sanning, en sanning som kanske är jobbigare men viktig för att reducera påverkan från yttre faktorer. Allt för ofta accepteras den mest lättillgängliga sanningen. Det är inget konstigt med det. Det är faktiskt en mänsklig bias som kallas tillgänglighetsheuristik, eller Availability bias.

Att ifrågasätta är en del av att ta sitt ansvar. Det är inte bara en rättighet att kunna ifrågasätta, det är faktiskt en skyldighet att göra det.

Ibland måste man ta ett steg tillbaka, koppla bort de förprogrammerade åsikter och göra en objektiv bedömning. Acceptera inte det lätta svaret, leta efter det sanna svaret.

Marknadsförare försöker skapa ideal och bilder av hur vi ska vilja ha det. De här bilderna av vad “perfekt” är tåls att ifrågasättas.

Reklambudskap

Vi exponeras för drygt 5 000 reklam- och marknadsföringsbudskap dagligen. Är man ännu petigare och räknar med till exempel logotyper och företagsnamn kan siffran stiga till 20 000.

Hur ogärna man än vill det kommer man att påverkas av de budskap man nås av, något annat skulle vara löjligt att påstå. Någonting man dock kan göra är att reducera den påverkan som marknadsföring har på en.

Det finns verktyg och metoder man kan använda för att reducera sin exponering för marknadsföring. Exempelvis kan man skära ner på tiden man spenderar i reklamfinansierade medium, köpcentra eller andra affärsstråk.

Det finns även mjukvaruverktyg som adblock vars syfte är att blockera delar av de reklambudskap som annars skulle dyka upp på hemsidor.

Metoder för att reducera påverkan

Följden av framgångsrik marknadsföring är ofta ett impulsköp. Därför är ett bra sätt att reducera påverkan från marknadsföring att sluta shoppa impulsivt.

Ett sätt kan vara att skapa ett system där man inte köper någonting på impuls. Det skulle kunna vara så simpelt att man måste vänta exempelvis 14 dagar från det att man fått upp ögonen för en produkt till dess att man får köpa den.

Detta kan göra att man bryter de neurala vägarna i hjärnan som leder till att man kan reducera marknadsförarnas inflytande över ens liv. Är inte det eftersträvansvärt???

En annan metod jag använder att jag ska kunna motivera alla köp jag gör med långsiktig lycka, uppfylla grundläggande behov eller ge verklig njutning.

 

Bli medveten om dina köps sanna värde inte till vilken nivå marknadsförare försöker driva upp det symboliska värdet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *