Världen får allt fler flygare – Ta ansvar

När allt fler blir flygare måste det individuella ansvaret öka.

Flygare är min benämning för de som har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna resa med flygplan.

Att vara flygare handlar egentligen om att kunna välja. Därför bör flygaren välja en livsstil som är hållbar när allt fler människor blir “rika” och börjar konsumera över sina behov.

Jag vill inte ge en felaktig bild att dagens flygare inte tar sitt ansvar. Exempelvis har ett land som Sverige reducerat sitt koldioxidutsläpp per capita med nästan 20 % mellan 2010 och 2014 medan USA reducerade den med 6 %.

Dock har koldioxidutsläpp per capita ökat på en global nivå med ungefär 3 % under samma tidsperiod.

En av anledningarna till att flygares koldioxidutsläpp per capita minskar medan den globala nivån ökar är att många länder dopar sina siffror genom att flytta produktion och industrier utomlands.

För dig som är intresserad av statistik och siffror, titta här, men jag är klar med siffror nu.

Kapitalismens utveckling

En direkt följd av kapitalism är att de fattigaste blir rikare. Icke-flygare blir flygare därför att kostnaderna sjunker och tillgångarna ökar.

Exempelvis har Kinas BNP ökat med nästan 10 000 % sedan 1960. Ett mindre extremt exempel är Ugandas BNP som ökat med över 1 000 %. Oj, nu blev det ändå mer siffror

Vi kan konstatera att andelen flygare växer. Det är fantastiskt och skrämmande på samma gång.

Fantastiskt för att vi med rätt användning av resurser tillsammans kan forma en bättre värld med lägre barnadödlighet, bättre utbildningar och fler demokratier.

Skrämmande för att belastningen på jorden blir större. Utvinningen av råvaror måste öka för att möta den ökade efterfrågan.

Man måste förstå att icke-flygare alltid kommer göra allt i sin makt för att bli flygare. Denna utveckling ska inte stoppas, den är fantastisk.

Som sagt kan vi tillsammans forma en bättre värld om alla tar sitt ansvar och använder sina resurser på rätt sätt.

Flygaren har förmånen att göra sitt eget val, ett val som måste vara moget och förnuftigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *